Logo PG
 Tiráž / AGB

1. Omezení odpovědnosti

Obsah těchto webových stránek je zpracováván s maximální pečlivostí. Jejich provozovatel však přesto neručí za to, že zobrazované informace jsou úplné, správné a v každém případě aktuální. Použití vyhledaných informací je na vlastní zodpovědnost. Příspěvky označené jménem vyjadřují pouze názor autora a nemusí se vždy shodovat s názorem provozovatele. Samotným použitím webových stránek nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem stránek.

2. Externí odkazy

Tyto webové stránky obsahují odkazy na stránky třetích osob (externí odkazy). Za obsah těchto stránek ručí jejich provozovatel. Při prvním umístění odkazu byl prověřen obsah odkazovaných stránek z pohledu možnosti porušení zákona a žádné porušení práv nebylo v danou chvíli patrné. Provozovatel však nemá žádný vliv na současný a budoucí obsah odkazovaných stránek. Umístění externího odkazu neznamená, si provozovatel přivlastňuje odkazovaný obsah nebo že za něj přebírá odpovědnost. Není v silách provozovatele bez konkrétních upozornění na případné porušení práva trvale sledovat obsah odkazovaných stránek. Bude-li zjištěno, že některá z odkazovaných stránek porušuje platný zákon, bude takový odkaz ihned odstraněn.

3. Ochrana průmyslového vlastnictví a autorských práv

Obsah zveřejněný na těchto stránkách je chráněn autorskými právy a zákony o ochraně průmyslového vlastnictví. Každé použití obsahu, které by bylo v rozporu s těmito zákony, vyžaduje předchozí písemný souhlas provozovatele nebo příslušného vlastníka práv. To platí zejména pro kopírování, zpracování, překlad, ukládání a převádění jejich obsahu do databází nebo na jiná elektronická média a systémy. Obsahy a příspěvky třetích osob jsou přitom jako takové označeny. Nedovolené rozmnožování a postupování jednotlivých obsahů nebo kompletních stránek pro průmyslové nebo komerční účely není dovoleno a je trestné. Dovoleno je výhradně stahování či kopírování pro soukromé účely.

Odkazy na webové stránky provozovatele jsou vždy vítány a není k nim zapotřebí souhlas ze strany poskytovatele webové stránky. Zobrazení této webové stránky na cizích webových stránkách je přípustné pouze se svolením provozovatele.

4. Ochrana dat

Na základě návštěvy webových stránek mohou být uloženy informace o přístupu (IP adresa, datum, čas, prohlížená stránka). Tyto údaje jsou anonymní a nepatří k osobním datům. Vyhodnocují se výhradně pro statistické účely a kvůli bezpečnosti systému a nejsou předávána třetím osobám ke komerčním ani k nekomerčním účelům.

Provozovatel výslovně upozorňuje na to, že při přenosu dat po internetu, např. prostřednictvím e-mailu, nelze zaručit stoprocentní zabezpečení a tento přenos nelze plně chránit před přístupem třetích osob.

Používání kontaktních dat provozovatele, především telefonních či faxových čísel a e-mailové adresy, pro komerční reklamu je výslovně nežádoucí, s výjimkou případů, kdy by k tomu provozovatel předtím vydal písemné svolení nebo již existuje obchodní kontakt. Provozovatel a všechny na této webové stránce uvedené osoby tímto nesouhlasí s jakýmkoli komerčním využitím a dalším předáváním jejich kontaktních údajů.

5. Zvláštní podmínky použití

Pokud se budou zvláštní podmínky pro individuální použití této webové stránky lišit od výše uvedených bodů (1) až (4), bude na to na příslušném místě výslovně upozorněno. Pak platí v příslušném individuálním případě zvláštní podmínky použití.

Tiráž:

PG výrobní společnost s.r.o.
Růžová 5363
430 04 Chomutov

Telefon: +420 474 624 364
Fax: +420 474 624 866

pgspol@pgspol.cz
www.pgspol.cz

Odpovědnost za obsah webových stránek

PG výrobní společnost s.r.o.

Růžová 5363
430 04 Chomutov


Jednatel společnosti: Wolf-Henning Stoll

© 2010 by PG výrobní společnost s.r.o.

Telefon: +420 474 624 364 / Fax:+420 474 624 866 / e-mail: pgspol@pgspol.cz
http://www.pgspol.cz